036 720 0500
Privacy statement

Privacy statement

Autozaak.nl dankt u voor uw bezoek aan haar Website en uw interesse in onze onderneming en onze aanbiedingen. Autozaak.nl respecteert de privacy van alle bezoekers van haar Website en wenst dat u zich bij uw bezoek aan onze internetpagina’s op uw gemak voelt. De bescherming van uw persoonlijke gegevens is voor ons van eminent belang. Als u onze Website bezoekt, slaat onze Webserver standaard het IP-adres op, dat u door uw Internet serviceprovider hebt toegewezen gekregen. Tevens wordt de Website van waaruit u ons bezoekt, de webpagina’s die u bij ons bezoekt en de datum en duur van uw bezoek opgeslagen. De gegevens worden anoniem verwerkt en alleen voor interne opvolging en doeleinden gebruikt.

Indien u persoonlijke gegevens invult, behandelt Autozaak.nl deze informatie strikt vertrouwelijk. Wij gebruiken uw gegevens om aan u de door u gevraagde en relevante informatie te verstrekken. In sommige gevallen verstrekken wij deze informatie aan derden die wij hebben ingeschakeld om u van de door u gevraagde informatie te kunnen voorzien. Door uw gegevens in te voeren gaat u hiermee akkoord. De Autozaak.nl website kan links bevatten naar websites van andere aanbieders, waarop dit Privacy statement niet van toepassing is.

Autozaak.nl gebruikt uw persoonlijke gegevens voor de technische administratie van de Websites, voor het klantenbeheer, voor productenquêtes en voor de marketing uitsluitend in de hiervoor vereiste omvang. Het doorgeven van persoonsgerichte gegevens aan officiële instellingen en instanties geschiedt uitsluitend in het kader van dwingende nationale rechtsvoorschriften. Onze medewerkers zijn verplicht de geheimhouding van persoonlijke gegevens in acht te nemen.

Wij willen uw gegevens gebruiken om u te informeren over onze producten en service en u, indien gewenst, hierover vragen te stellen. Natuurlijk geschiedt de deelname aan zulke acties geheel op vrijwillige basis. Indien u hiermee niet akkoord gaat, kunt u ons dit te allen tijde meedelen, zodat wij de gegevens kunnen blokkeren.

Autozaak.nl gebruikt knoppen (plugins) van sociale netwerken zoals Facebook, Twitter en Google+. Bij uw bezoek op onze Website zijn deze knoppen standaard gedeactiveerd, d.w.z. zij versturen zonder uw toedoen geen gegevens naar de betreffende sociale netwerken. Voordat u gebruik kunt maken van deze knoppen, moet u deze eerst door middel van een klik activeren. De knop blijft zo lang actief tot u deze weer deactiveert of uw cookies verwijdert. Na de activering wordt er een directe verbinding met de server van het betreffende sociale netwerk tot stand gebracht. De inhoud van de knop wordt dan door de sociale netwerken direct naar uw browser overgebracht en door deze in de website geïntegreerd. Hierbij heeft Autozaak.nl geen invloed op de omvang van de gegevens die door de sociale netwerken met hun knoppen worden ingewonnen. Doel en omvang van de gegevensinwinning en de verdere verwerking en toepassing van deze gegevens door de desbetreffende sociale netwerken evenals uw rechten en instelmogelijkheden hieromtrent ter bescherming van uw privésfeer staan vermeld in de informatie betreffende gegevensbescherming van de betreffende sociale netwerken.

Autozaak.nl maakt gebruik van cookies, om de voorkeur van bezoekers na te gaan en de Website zo optimaal mogelijk vorm te geven. Cookies zijn kleine bestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen. U kunt onze website natuurlijk ook zonder cookies bekijken. De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt het opslaan van cookies op uw harde schijf voorkomen door in uw browserinstellingen de volgende optie te kiezen: *Geen cookies accepteren*. Meer informatie over deze instellingen kunt u vinden in de handleiding van uw browser-provider. Op uw computer kunt u reeds opgeslagen cookies te allen tijde verwijderen. Als u geen cookies accepteert, kan dit leiden tot beperkingen in de functionaliteit van onze Website.

Autozaak.nl behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het is daarom aan te raden dit privacy statement regelmatig te raadplegen zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Autozaak.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop verstrekte informatie.

Indien u vragen aangaande de verwerking van uw persoonlijke gegevens hebt, kunt u contact opnemen met onze organisatie. Ook indien u informatie wenst, opmerkingen of klachten heeft.

B.V. Autozaak.nl.
T.a.v. Mw. V.N. Valentino
Palmpolstrat 12
1327 CG Almere
Tel. 036 – 720 0500
Email: vivien@autozaak.nl

Nieuwe auto volgens autozaak.nl principe

Waarom Autozaak.nl?

Vooral omdat niemand teveel wil betalen voor zijn of haar nieuwe auto. Maar ook omdat de Europese wetgeving het mogelijk maakt om bij een merkonafhankelijk autobedrijf een nieuwe auto te kopen, zonder in te leveren op de zekerheden van de merkgarantie.

De zekerheid van fabrieksgarantie

Onderhoud bij dealer of specialist naar keuze

Financiele zekerheden in balans

Wij verkopen uw huidige auto

Al 6 jaar tevreden klanten

RTL4

Hét Nieuwe Autokopen bij Autozaak.nl een interview gemaakt door LifestyleXperience.